پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397
نظرسنجی
عنوان نظرسنجی: «با اظهار نظر خود، مدیریت شهری را در راستای بهبود خدمات رسانی یاری فرمائید.»
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

1- تا چه میزان با وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر آشنا هستید؟

2- مصوبات و تصمیمات شورای اسلامی شهر را در کدام زمینه موثرتر می دانید؟

3- به نظر شما، مهمترین مشکلات حال حاضر شهر بجنورد چیست؟

4- به نظر شما موثرترین عامل پیشرفت و توسعه در شهر بجنورد، چیست؟

5- به نظر شما مهمترین دلیل ضعف مشارکت شهروندان با مدیریت شهری چیست؟

6- عملکرد شورای اسلامی شهر بجنورد را در کدامیک از حوزه های زیر نسبتاً موفق ارزیابی می کنید؟

7- پاسخگویی شورای اسلامی شهر به مراجعان را چگونه ارزیابی می کنید؟

8- کدامیک از روش های اطلاع رسانی عملکرد شورای اسلامی شهر بجنورد را موثرتر می دانید؟

نظرات
توضيحات
ارسال


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0